dogaci-zeka-mulahara-cakra-cokacaip

Doğacı Zeka – Naturalistic Intelligence ve Muladhara Çakra 2. Bölüm

(İlk bölümü okumak için lütfen BURAYA tıklayın.) Gardner'in kuramından yola çıkarak zihinsel süreçlerimizi ve becerilerimizi incelediğimde, her birinin enerji boyutunda giriş kapılarımız olan “Çakralarla” ilişkili olduklarını farkettim ve herşeye köklerden başlamak uygun olduğu için ilk sırayı Doğacı Zeka ve Muladhara Çakra aldı. dogaci-zeka-mulahara-cakra-meditasyon-cokacaip Duyu kanalı burun, duyu yeteneği koku alabilmek, başlıca eylemi nefes alış verişi ile evrenle en temel ilişkiyi kurmak olan Muladhara – kök çakra aynı zamanda bizi kuşatan fiziksel dünyayla olan ilişkimizi, sağlığımızı da temsil eder. Nesiller boyunca biriken soy geçmişimizin kapsadığı bilgi ve deneyimleri( beraberinde travmaları), paratoner görevi üstlenerek ilahi boyuttan gelen bilgi akışını dengeleyen ve düzenleyen, sürekli korunup kollandığımız, varoluşumuzu destekleyen, beslenme ve büyümemize destek veren, hayata ve insanlara güvenle yaklaşmamızı ve bağ kurmamızı sağlayan ilk bağlantı kanalımız: Muladhara çakra. İşlevsel ise “Bu hayatta ben de varım, varolmaya hakkım var, benim de istediğim gibi bir hayat kurma hakkım var.” deme bilinci ve gücünü sağlar. İşlevsiz ise kendi yaşamımızda edindiğimiz ve/veya nesillerden aktarılmış olarak da önümüze çıkabilen ve takılıp düştüğümüz taşlara dönüşen “korkularımıza” beşiklik eder. Yaşam içinde kendi gücümüzü farketme ve buna inanarak yol alma yetisini kazandıran kök çakranın oluşumu Anodea Judith'ın kuramında belirtildiği üzere daha annemizin karnındayken başlar ve 1 yaşımızı dolduruncaya kadar da devam eder. dogaci-zeka-mulahara-cakra-bolum-2 Koku yoluyla taşınan bilgiler doğrudan Arkaik kayıtlarla bağlantılıdır. Çünkü etkilenen beyin bölgesi sadece zihinsel süreçlerin ışık hızıyla işlem gördüğü prefrontal korteks değil, duygu ve hafızanın beşiği olarak kabul edilen hipokampüs ve amigdaladır. En hızlı ve en güçlü “öğrenmeyi” (yada şartlanmayı diyebiliriz zira bu bilgiler oldukça kalıcı izler bırakır ve değişmesi esnemesi zaman ve emek ister) koku alma organımız yani burnumuzla gerçekleştiririz. Hem de hiç farkında olmadan! Sadece nefes alıp verdiğimizi düşünebiliriz. Oysa milyonlarca bilgi partikülü işlemden geçmek üzere ışık hızıyla duyu sistemimizden geçmektedir. Aldığımız her bir nefes, Doğa Ana'nın yaratım – yokedim döngüsünü kapsayan Prana'yı – yaşam enerjisini ve bilgisini – içimize davet eder. Doğacı zeka, dünyamızı hassas, etik ve bütüncül bir anlayışla algılarken beraberinde getirdiği tüm karmaşık bilgi bombardımanını yorumlayabilme yetisini getirir ve bu yeti de ekosistem içerisinde insan olarak bize rolümüzün kapsamanı anlayabilme gücünü verir. Yaşamında kolayca sarsılıp dağılabildiğini farkettiysen, yaşam amacını, kendine güvenini kaybettiğini gözlemlediysen bil ki yalnız değilsin. Senin gibi milyonlarca insan Doğacı zekası ve hafızasını kullanmadığı, kök çakrasını yeterince besleyip onarmadığı için bu haldedir. Yoga'nın Pranayama kolu ve Asana kolundaki ayakta yapılan her bir poz Muladhara çakrayı dolayısıyla Doğacı Zekayı güçlendirir. Her nefeste şifanın içimize “kök salması” dileğimle...
Özden Yalçın
Yoga ve ruhsal gelişim yolcusu, psikolog, hatha ve yin yoga eğitmeni, reiki master ve seraphim blueprint'e inisiye bir ışık işçisi, doğa ve mistizm aşığı, kokular aleminin hayranı ve amatör bir araştırmacı...

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X